Welcome

SESIUNEA DE COMUNICARI STIINTIFICE

ECOLOGIA SI PROTECTIA ECOSISTEMELOR
Editia a XI-a

BACAU 5 – 7 Noiembrie 2015

În numele Comitetului de Organizare al EPE 2015, suntem încantați să vă lansăm invitația de a participa la a XI-a ediție a simpozionului cu participare internațională „Ecologia si Protecția Ecosistemelor”, care se va desfășura la Bacău, in perioada 5 – 7 noiembrie 2015.

Sesiunea știintifică este organizată de:
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – Facultatea de Științe – Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului

Participarea dumneavoastră la această manifestare știintifică va contribui, in egală măsură, atât la consolidarea relațiilor de colaborare dintre instituțiile de invățământ, cercetare, cultură pe care le reprezentați, cu implicarea mediului social-economic, cât si la dezvoltarea cercetării din domeniul științelor naturii.

Ediție dedicată memoriei
Prof. univ. dr.
CONSTANTIN MĂZĂREANU

(1941-2005)

Vă așteptăm la Bacău!

5 - 7 noiembrie 2015

Tematica Simpozionului

ARII TEMATICE:

– Biodiversitatea organismelor acvatice

– Biodiversitatea organismelor terestre

– Ecologie și dezvoltare durabilă

– Biotehnologii de protecție și valorificare a resurselor mediului

Comitete

Comitet onorific

fotouniv2

 • Acad. Prof. univ. dr. Constantin Toma, membru al Academiei Române, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași
 • Acad. Prof. univ. dr. Marian-Traian Gomoiu, membru al Academiei Române, Universitatea ”Ovidius” Constanța
 • m. c. Acad. C.S. I dr. Dan Munteanu, membru corespondent al Academiei Române, Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii
 • m. c. Acad. C.S. I dr. Dumitru Murariu, membru corespondent al Academiei Române, Institutul de Speologie ”Emil Racoviță”, București
 • Prof. univ. dr. Gheorghe Glăman, membru al Academiei de Științe Agricole și Silvice, președinte al Societății Române de Horticultură
 • Prof. univ. dr. Neculai Barabaș, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Prof. univ. dr. Klaus Werner Battes, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Prof. univ. dr. Gogu Ghiorghiță, membru al Academiei Oamenilor de Știință din România, președinte al filialei Piatra Neamț, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași
 • Conf. univ. dr. Mariana Ifrim, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Conf. univ. dr. Cătălin Petre Rang, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău

Comitet stiintific

 • Conf. univ. dr. Angela Maria Bănăduc, decan al Facultății de Științe, Universitatea ”Lucian Blaga”, Sibiu
 • C.S. I dr. Mihail Coman, director al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură, Pitești-Mărăcineni
 • Conf. univ. dr. Ioan Coroiu, decan al Facultății de Biologie și Geologie, Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 • Prof. univ. dr. ing. Victor Cristea, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, președinte al Societății de Acvacultură din România
 • Prof. univ. dr. ing. Gabriel Lazăr, președinte al Senatului Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Conf. univ. dr. Mihai Leşanu, decan al Facultății de Biologie și Pedologie, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
 • Prof. univ. dr. ing. Valentin Nedeff, rector al Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Prof. univ. dr. Mircea Nicoară, decan al Facultății de Biologie, Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iași
 • C.S. I dr. Luis-Ovidiu Popa, director general al Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, București
 • Conf. univ. dr. Ferdinant Pricope, Facultatea de Științe, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Conf. univ. dr. Maria Prisecaru, prodecan al Facultății de Științe, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău,
 • Prof. univ. dr. ing. Ioan Viorel Rați, Facultatea de Științe, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Prof. univ. dr. Geta Rîșnoveanu, Facultatea de Biologie, Universitatea din București
 • Conf. univ. dr. Marius Skolka, decan al Facultății de Științe ale Naturii și Științe Agricole, Universitatea ”Ovidius”, Constanța
 • Prof.univ.dr. Florin Stănică, prorector al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, București
 • Prof. cercet. dr. Laurenția Ungureanu, vicedirector științific al Institutului de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei
 • Conf. univ. dr. Dorel Ureche, vicepreședinte al Institutului de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer Tehnologic, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău

Comitet de organizare

 • Prof. univ. dr. ing. Ioan Viorel Rați 
 • Conf. univ. dr. Dorel Ureche
 • Lector univ. dr. Daniela Nicuță
 • Lector univ. dr. Roxana Elena Voicu
 • Asist. univ. dr. Dumitra Răducanu

Secretariat

Inregistrare

Termene limita:

 • Inscriere si trimitere rezumate – 26 octombrie 2015
 • Prelungirea termenului de inscriere si trimiterea rezumatelor – 30 octombrie 2015

Taxe si plata:

 • Cuantumul taxei de participare – 100 lei
 • Studentii, masteranzii si doctoranzii taxa de participare – 50 lei

Modalitate de plata:

 • In contul Asociatiei de sprijin Academica
  • CF 19685681
  • Cont (LEI): RO16 RZBR 0000 0600 0864 3484
   Raiffeisen Bank, Sucursala Bacău, Agentia Castanilor
 • Numerar la sosire
Plătitorii vor specifica numele persoanelor participante și instituția.

Instrucțiuni privind redactarea rezumatelor

Rezumatele să fie redactate în limba engleză. Textul rezumatului va fi scris pe aproximativ o pagină,  format B5, font Arial, dimensiune 10, aliniere justify, spatiere 1,5, fara majuscule.

Titlul rezumatului va fi scris cu Arial, majuscule, dimensiunea fontului 11, îngroşat, centrat.

Autorii – Arial, 10, majuscule, bold, centrat. Autorii vor fi indicaţi cu numele complet, (prenumele şi numele), si cifra (1, 2 etc.) ca superscript pentru indicarea afilierii. Autorul corespondent va fi indicat cu simbolul asterisk (*) ca superscript.

Afilierea – Organizaţiile, instituţiile şi departamentele unde îşi desfăşoară activitatea fiecare autor vor fi prezentate la un rand distanta de autori cu Arial, 9, aliniere stanga. Se vor indica si adresele de e-mail ale autorilor.

 Instructiuni privind realizarea posterelor

Dimensiunile posterului nu trebuie să depăseasca formatul A0 (119 cm x 84 cm)  cu orientare portrait.

Publicare

Lucrările susținute vor putea fi publicate în Revista Studii și cercetări științifice, Seria biologie (cu frecvență semestrială). Revista este inclusă în mai multe baze de date internaționale (Master Journal List – Zoological Record, Index Copernicus, EBSCO, PROQUEST).

FORMULAR INREGISTRARE ONLINE

Program

Joi 05.11.2015

Corpul A al Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău

 • 15:00 – 18:00 – Primirea probelor pentru Concursul de degustare mere (Ed. a II-a) (D 117)
 • 17:00 – 20:00 – Înregistrarea participanților simpozionului ”Ecologia și protecția ecosistemelor 2015” (A II 14)

Vineri 06.11.2015

Corpul D, Etaj I, Aula Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău

 • 08:00 – 09:00 – Înregistrarea participanților – Hol etaj I corp D
 • 08:00 – 08:30 – Primirea probelor pentru Concursul de degustare mere (Ed. a II-a) (D 117)
 • 09:00 – 10:45 – Deschiderea lucrărilor simpozionului ”Ecologia și protecția ecosistemelor 2015”, Referate în plen
  • Acad. Prof. univ. dr. Constantin TOMA – Geniul vegetal și geniul uman
  • Acad. Prof. univ. dr. Marian-Traian GOMOIU – Vulnerabilitate și reziliență în managementul ecologic
  • BASF protejează mediul înconjurător – prezentare video
 • 10:45 – 11:00 – Pauză de cafea
 • 11:00 – 13:00 – Referate în plen
  • M.C. Acad. C.S. I dr. Dan MUNTEANU – Percepția umană a biodiversității
  • M.C. Acad. Dr. Dumitru MURARIU – Adaptări ale biodiversității la schimbările climatice
  • Prof. univ. dr. Angheluță VĂDINEANU – Este sau poate fi ecologia – știința integratoare necesară fundamentării și operaționalizării modelului de dezvoltare durabilă ?
  • Dr. Constantin Ciornei – Lansare de carte Protecția biologică a culturilor forestiere cu bioinsecticide fungice entomopatogene, autori: Ana-Maria Andrei, Constantin Ciornei, Ana-Cristina Fătu, Mihaela-Monica Dinu, Daniela Lupăștean, Gabriel Cardaș
 • 13:00 – 14:30 – Pauză de masă, vizionarea expoziției de mere

Corpul D, Etaj I, Sala Senatului

 • 11:00Concursul de degustare mere, Ediția a II-a

Corpul D, Etaj I, Aula Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău

 • 14:30 – 16:00 – Prezentare lucrări
 • 16:00 – 17:00 – Pauză de cafea- Vizionare postere
 • 17:00 – 19:30 – Prezentare lucrări
 • 19:30 – 19:45 – Închiderea lucrărilor
 •              19:45 – Cina festivă- Acordarea diplomelor pentru Concursul de degustare mere (Ed. a II-a)

Sambata 07.11.2015

 • 10:00 – Vizitarea fermelor pomicole din Bazinul Pomicol Itești

PROGRAM DETALIAT

Pentru a vedea programul detaliat in format PDF va rugam sa dati click pe imaginea de mai sus.

Evenimente asociate

SARBATOAREA MARULUI

IN MOLDOVA

mere

Istoric

Scurt istoric

Aflată la a XI-a ediție, sesiunea de comunicări ştiinţifice „Ecologia şi Protecţia Ecosistemelor” a fost iniţiată în 1995 de cel care a fost Prof. univ. dr. CONSTANTIN MĂZĂREANU (1941-2005), şeful catedrei de Biologie a Universităţii din Bacău, care – cu pricepere şi dăruire – a reuşit să aducă la masa dezbaterilor ştiinţifice specialişti români din prestigioase instituţii de învăţământ superior şi de cercetare ştiinţifică.

Șapte dintre edițiile sesiunii de comunicări ştiinţifice „Ecologia şi Protecţia Ecosistemelor” au fost organizate în parteneriat cu Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău, instituție reprezentativă pentru mediul cultural băcăuan.

Pentru cercetători, aceste întâlniri au constituit tot atâtea prilejuri de a-şi face cunoscute realizările profesionale şi de a împărtăşi din experienţa lor.

Rod al acestor fructuoase întâlniri între specialişti, în anul 2003 a luat fiinţă la Bacău Societatea de Limnologie. Aceasta este şi raţiunea pentru care, cu aceste ocazii sunt organizate mese rotunde şi întâlniri ale membrilor Societăţii de Limnologie.

De-a lungul primelor nouă ediţii, „Ecologia şi Protecţia Ecosistemelor” a câştigat popularitate în lumea ştiinţifică românească, iar începând cu ediţia a X-a îşi propune să reunească atât specialişti români cât şi străini, într-o atmosferă colegială de dezbateri pe teme biologice de actualitate.

Contact

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la:

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
Facultatea de Științe,
Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului

 • Calea Marașești, nr. 157, cod 600115, Bacău
 • Tel: (004) 0234-542.411
 • E-mail: secretariatepe2015@gmail.com
 • Coordonate GPS :N: 46.554129, E: 26.914220
Contact Form

SPONSORI