SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

ECOLOGIA ȘI PROTECȚIA ECOSISTEMELOR
Ediția a XII-a

BACAU 2 – 4 Noiembrie 2017

În numele Comitetului de Organizare al EPE 2017, suntem încantați să vă lansăm invitația de a participa la a XII-a ediție a sesiunii de comunicări științifice cu participare internațională „Ecologia si Protecția Ecosistemelor”, care se va desfășura la Bacău, in perioada 2 – 4 noiembrie 2017.

Sesiunea știintifică este organizată de:
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – Facultatea de Științe – Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului

Participarea dumneavoastră la această manifestare știintifică va contribui, in egală măsură, atât la consolidarea relațiilor de colaborare dintre instituțiile de invățământ, cercetare, cultură pe care le reprezentați, cu implicarea mediului socio-economic, cât și la dezvoltarea cercetării din domeniul științelor naturii.

Vă așteptăm la Bacău!

Ediție dedicată memoriei
Conf. univ. dr.
CĂTĂLIN PETRE RANG

(1943-2017)

ARII TEMATICE

– Biodiversitatea organismelor acvatice

– Biodiversitatea organismelor terestre

– Ecologie și dezvoltare durabilă

– Biotehnologii de protecție și valorificare a resurselor mediului

COMITETE

COMITET ONORIFIC

 • Acad. Prof. univ. dr. Constantin Toma, membru al Academiei Române, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași
 • Acad. Prof. univ. dr. Ion Toderaș, membru al Academiei de Științe a Moldovei, director al Institutului de Zoologie al AȘM.
 • m. c. Acad. C.S. I dr. Dumitru Murariu, membru corespondent al Academiei Române, director al Institutul de Biologie, București
 • m. c. Acad. Prof. univ. dr. Dan Cogălniceanu, membru corespondent al Academiei Române, Universitatea ”Ovidius” Constanța
 • Prof. univ. dr. Gheorghe Glăman, membru al Academiei de Științe Agricole și Silvice, președinte al Societății Române de Horticultură

Comitet științific

 • Conf. univ. dr. Angela Maria Bănăduc, decan al Facultății de Științe, Universitatea ”Lucian Blaga”, Sibiu
 • C.S. I dr. Mihail Coman, director al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură, Pitești-Mărăcineni
 • Conf. univ. dr. Mihai Leşanu, decan al Facultății de Biologie și Pedologie, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
 • Prof. univ. dr. ing. Valentin Nedeff, președinte al Senatului Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Prof. univ. dr. Mircea Nicoară, Facultatea de Biologie, Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iași
 • C.S. I dr. Luis-Ovidiu Popa, director general al Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, București
 • Conf. univ. dr. Ferdinant Pricope, prodecan al Facultății de Științe, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Conf. univ. dr. Maria Prisecaru, Facultatea de Științe, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Prof. univ. dr. ing. Ioan Viorel Rați, Facultatea de Științe, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Prof. univ. dr. Geta Rîșnoveanu, Facultatea de Biologie, Universitatea din București
 • Prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovszky, rector al Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Prof. univ. dr. Erika Schneider, Universitatea din Karlsruhe, Germania
 • Conf. univ. dr. Marius Skolka, decan al Facultății de Științe ale Naturii și Științe Agricole, Universitatea ”Ovidius”, Constanța
 • Prof.univ.dr. Florin Stănică, prorector al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, București
 • C.S. II dr. Marian Tudor, director al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare ”Delta Dunării”, Tulcea
 • Prof. univ. dr. Laurenția Ungureanu, vicedirector științific al Institutului de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei
 • Conf. univ. dr. Dorel Ureche, vicepreședinte al Institutului de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer Tehnologic, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău
 • Prof. univ. dr. Angheluță Vădineanu, Facultatea de Biologie, Universitatea din București, președinte al Societății Române de Ecologie

Comitet de organizare

 • Prof. univ. dr. ing. Ioan Viorel Rați 
 • Conf. univ. dr. Dorel Ureche
 • Conf. univ. dr. Camelia Ureche
 • Lector univ. dr. Roxana Elena Voicu
 • Lector univ. dr. Daniela Nicuță
 • Lector univ. dr. Dumitra Răducanu

Secretariat

ÎNREGISTRARE

Termene limită:

 • Înscriere și trimitere rezumate – 22 octombrie 2017

Taxe și plată:

 • Cuantumul taxei de participare – 100 lei
 • Modalitate de plată: Numerar la sosire

Instrucțiuni privind redactarea rezumatelor

Rezumatele să fie redactate în limba engleză. Textul rezumatului va fi scris pe aproximativ o pagină,  format B5, font Arial, dimensiune 10, aliniere justify, spatiere 1,5, fara majuscule.

Titlul rezumatului va fi scris cu Arial, majuscule, dimensiunea fontului 11, îngroşat, centrat.

Autorii – Arial, 10, majuscule, bold, centrat. Autorii vor fi indicaţi cu numele complet, (prenumele şi numele), si cifra (1, 2 etc.) ca superscript pentru indicarea afilierii. Autorul corespondent va fi indicat cu simbolul asterisk (*) ca superscript.

Afilierea – Organizaţiile, instituţiile şi departamentele unde îşi desfăşoară activitatea fiecare autor vor fi prezentate la un rand distanta de autori cu Arial, 9, aliniere stanga. Se vor indica si adresele de e-mail ale autorilor.

Instructiuni privind realizarea posterelor

Dimensiunile posterului nu trebuie să depăseasca formatul A0 (119 cm x 84 cm)  cu orientare portrait.

Publicare

Lucrările susținute vor putea fi publicate în Revista Studii și cercetări științifice, Seria biologie (cu frecvență semestrială). Revista este inclusă în mai multe baze de date internaționale (Master Journal List – Zoological Record, Index Copernicus, EBSCO, PROQUEST).

PROGRAM

Joi 02.11.2017

 • 16:00 – 21:00 – Înregistrarea participanților simpozionului Ecologia și protecția ecosistemelor, Ed. a XII-a, 2017 (Campus Mărășești, Corp A, etaj II, sala A II 14)

 Vineri 03.11.2017

 • 08:00 – 09:00 –  Înregistrarea participanților  –  Campus Mărășești , corp D , Hol etaj I
 • 09:00 – 11:10 (Campus Mărășești, Corpul D, Etaj I, Aula Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău)
  • Deschiderea lucrărilor simpozionului Ecologia și protecția ecosistemelor, Ed. a XII-a, 2017
  • Referate în plen
 • 11:10 – 11:30 – Pauză de cafea
 • 11:30 – 13:00 – Referate în plen
 • 13:00 – 14:30 – Pauză de masă (Campus Mărășești, Restaurantul Universității)
 • 14:30 – 16:00 – Prezentare lucrări pe secțiuni
  • Biodiversitatea organismelor acvatice & Biodiversitatea organismelor terestre (Aula Universității, corp D, etaj I)
  • Biotehnologii de protecție și valorificare a resurselor mediului & Ecologie și dezvoltare durabilă (sala D225, corp D, etaj II)
 • 16:00 – 17:00
  •  Vizionare postere
  • Pauză de cafea
 • 17:00 – 19:30 – Prezentare lucrări pe secțiuni
  • Biodiversitatea organismelor acvatice & Biodiversitatea organismelor terestre (Aula Universității, corp D, etaj I)
  • Biotehnologii de protecție și valorificare a resurselor mediului & Ecologie și dezvoltare durabilă (sala D225, corp D, etaj II)
 • 19:30 – 19:45 – Închiderea lucrărilor simpozionului ”Ecologia și protecția ecosistemelor 2017”
 • 19:45 – Cina festivă (Campus Mărășești, Restaurantul Universității)

Sâmbătă 04.11.2017

 • 09:45 – Vizită la Salina Târgu Ocna și Slănic-Moldova (plecare din campus Mărășești)
Program 2017

EVENIMENTE ASOCIATE

SARBATOAREA MARULUI ÎN MOLDOVA

ISTORIC

Scurt istoric

Aflată la a XII-a ediție, sesiunea de comunicări ştiinţifice „Ecologia şi Protecţia Ecosistemelor” a fost iniţiată în 1995 de cel care a fost Prof. univ. dr. CONSTANTIN MĂZĂREANU (1941-2005), şeful catedrei de Biologie a Universităţii din Bacău, care – cu pricepere şi dăruire – a reuşit să aducă la masa dezbaterilor ştiinţifice specialişti români din prestigioase instituţii de învăţământ superior şi de cercetare ştiinţifică.

Șapte dintre edițiile sesiunii de comunicări ştiinţifice „Ecologia şi Protecţia Ecosistemelor” au fost organizate în parteneriat cu Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău, instituție reprezentativă pentru mediul cultural băcăuan.

Pentru cercetători, aceste întâlniri au constituit tot atâtea prilejuri de a-şi face cunoscute realizările profesionale şi de a împărtăşi din experienţa lor.

Rod al acestor fructuoase întâlniri între specialişti, în anul 2003 a luat fiinţă la Bacău Societatea de Limnologie. Aceasta este şi raţiunea pentru care, cu aceste ocazii sunt organizate mese rotunde şi întâlniri ale membrilor Societăţii de Limnologie.

De-a lungul primelor nouă ediţii, „Ecologia şi Protecţia Ecosistemelor” a câştigat popularitate în lumea ştiinţifică românească, iar începând cu ediţia a X-a îşi propune să reunească atât specialişti români cât şi străini, într-o atmosferă colegială de dezbateri pe teme biologice de actualitate.

CONTACT

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la:

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
Facultatea de Științe,

Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului

 • Calea Marașești, nr. 157, cod 600115, Bacău
 • Tel: (004) 0234-542.411
 • E-mail: epebacau@gmail.com
 • Coordonate GPS :N: 46.331726, E: 26.544994

SPONSORI

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

ECOLOGIA ȘI PROTECȚIA ECOSISTEMELOR Ediția a XII-a

BACAU 2 – 4 Noiembrie 2017

SIMPOZION ORGANIZAT DE