SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

ECOLOGIA ȘI PROTECȚIA ECOSISTEMELOR
Ediția a XIII-a

Stimaţi colaboratori,

Apreciem interesul dumneavoastră pentru simpozionul Ecologia şi Protecţia Ecosistemelor (EPE), dar vă anunţăm că ediţia a XIII-a a acestei manifestări ştiinţifice, planificată pentru luna noiembrie 2020, nu va avea loc anul acesta, din motive care au perturbat activităţile pe întreg mapamondul.

Intenţionăm să reluăm desfăşurarea simpozionului EPE cu aceeaşi periodicitate (o dată la doi ani) începând din anul 2021.

Cu speranţa că ne vom revedea anul viitor, vă asigurăm de toată consideraţia noastră şi vă dorim multă sănătate şi succes în tot ceea ce realizaţi !

Comitetul de organizare

Scurtă prezentare video a ediției anterioare

ARII TEMATICE

– Biodiversitatea organismelor acvatice

– Biodiversitatea organismelor terestre

– Ecologie și dezvoltare durabilă

– Biotehnologii de protecție și valorificare a resurselor mediului

COMITETE

Comitet științific


Comitet de organizare


ÎNREGISTRARE

Termene limită:

  • Înscriere și trimitere rezumate – 20 octombrie 2020

Taxe și plată:

  • Cuantumul taxei de participare – 100 lei
  • Modalitate de plată: Numerar la sosire

Instrucțiuni privind redactarea rezumatelor

Rezumatele să fie redactate în limba engleză. Textul rezumatului va fi scris pe aproximativ o pagină,  format A5, font Arial, dimensiune 10, aliniere justify, spatiere 1,5, fara majuscule.

Titlul rezumatului va fi scris cu Arial, majuscule, dimensiunea fontului 11, îngroşat, centrat.

Autorii – Arial, 10, majuscule, bold, centrat. Autorii vor fi indicaţi cu numele complet, (prenumele şi numele), si cifra (1, 2 etc.) ca superscript pentru indicarea afilierii. Autorul corespondent va fi indicat cu simbolul asterisk (*) ca superscript.

Afilierea – Organizaţiile, instituţiile şi departamentele unde îşi desfăşoară activitatea fiecare autor vor fi prezentate la un rand distanta de autori cu Arial, 9, aliniere stanga. Se vor indica si adresele de e-mail ale autorilor.

Instructiuni privind realizarea posterelor

Dimensiunile posterului nu trebuie să depăseasca formatul A0 (119 cm x 84 cm)  cu orientare portrait.

Publicare

Lucrările susținute vor putea fi publicate în Revista Studii și cercetări științifice, Seria biologie (cu frecvență semestrială). Revista este inclusă în mai multe baze de date internaționale (Master Journal List – Zoological Record, Index Copernicus, EBSCO, PROQUEST).

PROGRAM

>

EVENIMENTE ASOCIATE

ISTORIC

Scurt istoric

Aflată la a XIII-a ediție, sesiunea de comunicări ştiinţifice „Ecologia şi Protecţia Ecosistemelor” a fost iniţiată în 1995 de cel care a fost Prof. univ. dr. CONSTANTIN MĂZĂREANU (1941-2005), şeful catedrei de Biologie a Universităţii din Bacău, care – cu pricepere şi dăruire – a reuşit să aducă la masa dezbaterilor ştiinţifice specialişti români din prestigioase instituţii de învăţământ superior şi de cercetare ştiinţifică.

Șapte dintre edițiile sesiunii de comunicări ştiinţifice „Ecologia şi Protecţia Ecosistemelor” au fost organizate în parteneriat cu Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău, instituție reprezentativă pentru mediul cultural băcăuan.

Pentru cercetători, aceste întâlniri au constituit tot atâtea prilejuri de a-şi face cunoscute realizările profesionale şi de a împărtăşi din experienţa lor.

Rod al acestor fructuoase întâlniri între specialişti, în anul 2003 a luat fiinţă la Bacău Societatea de Limnologie. Aceasta este şi raţiunea pentru care, cu aceste ocazii sunt organizate mese rotunde şi întâlniri ale membrilor Societăţii de Limnologie.

De-a lungul primelor nouă ediţii, „Ecologia şi Protecţia Ecosistemelor” a câştigat popularitate în lumea ştiinţifică românească, iar începând cu ediţia a X-a îşi propune să reunească atât specialişti români cât şi străini, într-o atmosferă colegială de dezbateri pe teme biologice de actualitate.

CONTACT

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la:

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Facultatea de Științe,

Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului

  • Calea Marașești, nr. 157, cod 600115, Bacău
  • Tel: (004) 0234-571.012
  • E-mail:
  • Coordonate GPS :N: 46.331726, E: 26.544994

SPONSORI

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

ECOLOGIA ȘI PROTECȚIA ECOSISTEMELOR Ediția a XIII-a

SIMPOZION ORGANIZAT DE