SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

ECOLOGIA ȘI PROTECȚIA ECOSISTEMELOR
Ediția a XIII-a

BACAU 5 – 6 Noiembrie 2020

În numele Comitetului de Organizare al EPE 2020, suntem încantați să vă lansăm invitația de a participa la a XIII-a ediție a sesiunii de comunicări științifice cu participare internațională „Ecologia si Protecția Ecosistemelor”, care se va desfășura la Bacău, în perioada 5 – 6 noiembrie 2020.

Sesiunea știintifică este organizată de:
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – Facultatea de Științe – Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului

Participarea dumneavoastră la această manifestare știintifică va contribui, în egală măsură, atât la consolidarea relațiilor de colaborare dintre instituțiile de invățământ, cercetare, cultură pe care le reprezentați, cu implicarea mediului socio-economic, cât și la dezvoltarea cercetării din domeniul științelor naturii.

Vă așteptăm la Bacău!

Scurtă prezentare video a ediției anterioare

ARII TEMATICE

– Biodiversitatea organismelor acvatice

– Biodiversitatea organismelor terestre

– Ecologie și dezvoltare durabilă

– Biotehnologii de protecție și valorificare a resurselor mediului

COMITETE

Comitet științific

 • Prof.univ.dr. Constantin TOMA, membru al Academiei Române, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
 • Prof.univ.dr. Neculai BARABAȘ – Facultatea de Științe, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
 • Prof.univ.dr. Klaus Werner BATTES – Facultatea de Științe, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
 • Conf.univ.dr. Angela Maria BĂNĂDUC, Decanul Facultăţii de Ştiinţe, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu
 • Dr. Marian Petre BREZEANU, Director General al Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău
 • Prof.univ.dr. Mihail COMAN, Directorul Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură, Piteşti – Mărăcineni
 • Prof.univ.dr. Gogu GHIORGHIȚĂ – Presedintele Fiialei Piatra Neamt a Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania
 • Conf.univ.dr. habil. Lucian GORGAN, Facultatea de Biologie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
 • Conf.univ. dr. Anda SIMON GRUIȚA – Facultatea de Biologie, Universitatea București
 • Prof.univ.dr.habil. Lucian HRIŢCU, Facultatea de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
 • Conf.univ.dr. Mihai LEŞANU, Decanul Facultăţii de Biologie şi Pedologie, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău
 • Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF, Președintele Senatului, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
 • Conf.univ.dr. Ferdinand PRICOPE, Facultatea de Științe, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
 • Conf.univ.dr. Maria PRISECARU, Facultatea de Științe, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
 • Prof.univ.dr. Laszlo RAKOSY, Director departament, Facultatea de Biologie şi Geologie, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca
 • Prof.univ.dr.ing. Ioan Viorel RAȚI, Facultatea de Științe, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
 • Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY, Rectorul Universității „Vasile Alecsandri”, Bacău
 • Prof.univ.dr. Florin STĂNICĂ, prorector al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, București
 • Dr. Marian TUDOR, Director General al Institutului National pentru Cercetare şi Dezvoltare „Delta Dunării”, Tulcea
 • Conf.univ.dr. Camelia URECHE, Director Departament BEPM, Facultatea de Științe, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
 • Conf.univ.dr. Dorel URECHE – vicepresedinte al ICDICTT, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
 • Prof.univ.dr. Dan Ioan VÂRBAN, Prodecanul Facultăţii de Agricultură, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca

Comitet de organizare

 • Lect.univ.dr. Daniela Nicuță
 • Lect.univ.dr. Ionuț Stoica
 • Lect.univ.dr. Diana Elena Maftei
 • Lect.univ.dr. Dumitra Răducanu
 • Lect.univ.dr. Roxana Elena Voicu
 • Lect.univ.dr. Milian Gurău 

ÎNREGISTRARE

Termene limită:

 • Înscriere și trimitere rezumate – 20 octombrie 2020

Taxe și plată:

 • Cuantumul taxei de participare – 100 lei
 • Modalitate de plată: Numerar la sosire

Instrucțiuni privind redactarea rezumatelor

Rezumatele să fie redactate în limba engleză. Textul rezumatului va fi scris pe aproximativ o pagină,  format A5, font Arial, dimensiune 10, aliniere justify, spatiere 1,5, fara majuscule.

Titlul rezumatului va fi scris cu Arial, majuscule, dimensiunea fontului 11, îngroşat, centrat.

Autorii – Arial, 10, majuscule, bold, centrat. Autorii vor fi indicaţi cu numele complet, (prenumele şi numele), si cifra (1, 2 etc.) ca superscript pentru indicarea afilierii. Autorul corespondent va fi indicat cu simbolul asterisk (*) ca superscript.

Afilierea – Organizaţiile, instituţiile şi departamentele unde îşi desfăşoară activitatea fiecare autor vor fi prezentate la un rand distanta de autori cu Arial, 9, aliniere stanga. Se vor indica si adresele de e-mail ale autorilor.

Instructiuni privind realizarea posterelor

Dimensiunile posterului nu trebuie să depăseasca formatul A0 (119 cm x 84 cm)  cu orientare portrait.

Publicare

Lucrările susținute vor putea fi publicate în Revista Studii și cercetări științifice, Seria biologie (cu frecvență semestrială). Revista este inclusă în mai multe baze de date internaționale (Master Journal List – Zoological Record, Index Copernicus, EBSCO, PROQUEST).

PROGRAM

Joi 05.11.2020

16:00 – 20:00 – Înregistrarea participanților simpozionului Ecologia și protecția ecosistemelor, Ed. a XIII-a, 2020 (Campus Mărășești, Corp A, etaj II, sala A II 14)

 Vineri 06.11.2020

Informații inițiale:

08:00 – 09:00 –  Înregistrarea participanților  –  Campus Mărășești , corp D , Hol etaj I

09:00 – 13:00 (Campus Mărășești, Corpul D, Etaj I, Aula Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău)

 • Deschiderea lucrărilor simpozionului Ecologia și protecția ecosistemelor, Ed. a XIII-a, 2020
 • Referate în plen
 • Prezentare expoziție de mere

13:00-14:30 – Pauză de masă

14:30-19:00 – Prezentare lucrări pe secțiuni

19:00-19:30 – Închiderea lucrărilor simpozionului ”Ecologia și protecția ecosistemelor 2020”

19:30 – Cina festivă (Campus Mărășești, Restaurantul Universității)

EVENIMENTE ASOCIATE

SARBATOAREA MARULUI ÎN MOLDOVA

ISTORIC

Scurt istoric

Aflată la a XIII-a ediție, sesiunea de comunicări ştiinţifice „Ecologia şi Protecţia Ecosistemelor” a fost iniţiată în 1995 de cel care a fost Prof. univ. dr. CONSTANTIN MĂZĂREANU (1941-2005), şeful catedrei de Biologie a Universităţii din Bacău, care – cu pricepere şi dăruire – a reuşit să aducă la masa dezbaterilor ştiinţifice specialişti români din prestigioase instituţii de învăţământ superior şi de cercetare ştiinţifică.

Șapte dintre edițiile sesiunii de comunicări ştiinţifice „Ecologia şi Protecţia Ecosistemelor” au fost organizate în parteneriat cu Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău, instituție reprezentativă pentru mediul cultural băcăuan.

Pentru cercetători, aceste întâlniri au constituit tot atâtea prilejuri de a-şi face cunoscute realizările profesionale şi de a împărtăşi din experienţa lor.

Rod al acestor fructuoase întâlniri între specialişti, în anul 2003 a luat fiinţă la Bacău Societatea de Limnologie. Aceasta este şi raţiunea pentru care, cu aceste ocazii sunt organizate mese rotunde şi întâlniri ale membrilor Societăţii de Limnologie.

De-a lungul primelor nouă ediţii, „Ecologia şi Protecţia Ecosistemelor” a câştigat popularitate în lumea ştiinţifică românească, iar începând cu ediţia a X-a îşi propune să reunească atât specialişti români cât şi străini, într-o atmosferă colegială de dezbateri pe teme biologice de actualitate.

CONTACT

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la:

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
Facultatea de Științe,

Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului

 • Calea Marașești, nr. 157, cod 600115, Bacău
 • Tel: (004) 0234-571.012
 • E-mail: simpozionepe@gmail.com
 • Coordonate GPS :N: 46.331726, E: 26.544994

SPONSORI

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

ECOLOGIA ȘI PROTECȚIA ECOSISTEMELOR Ediția a XIII-a

BACAU 5– 6 Noiembrie 2020

SIMPOZION ORGANIZAT DE